Vijverreglement 2022

VIJVERREGLEMENT MULDERPLAS THULL en OUDE MARKT SCHINNEN

De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. 


Verboden is:                                                                                                                                     
 1. het meenemen van vis met uitzondering van: aan de maat zijnde snoek, snoekbaars en baars.
 2. met levend aas vissen.
 3. te vissen met dreg of dubbele haak (behalve op snoek) en meerdere zijlijnen.
 4. te vissen met drijvende korst.
 5. te vissen van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst (nachtvissen aldus verboden).
 6. te vissen in, op of tussen de planten; te vissen anders dan vanaf de oever.
 7. overmatig voeren, voeren met puur aardappelen, gekleurde made, (voeren met hennep in beperkte mate is toegestaan).
 8. te vissen binnen met draad en gaas afgezette gedeelten ter bescherming van planten en vissen.
 9. leefnet te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
 10. gebruik van radiografisch voerboot; mits in het bezit van voerboot vergunning.
 11. het gebruik van leadcore als onderlijn.
 12. hinder of overlast te veroorzaken voor collega-vissers en/of de omgeving; 
 13. het maken van open vuur, ook BBQ, vuur– of houtkorven en vuur in metalen bak(ken). 

Verdere voorwaarden zijn:
 1. iedere visser is verplicht na het vissen zijn visstek schoon, onbeschadigd en vrij van afval achter te laten
 2. het uitzetten van vissen van andere vijver als waar gevist wordt is ten strengste verboden en bij constatering wordt vis vergunning ingetrokken en de betrokken persoon / visser geroyeerd !!!
 3. auto’s parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen.
 4. men verplicht zich tot het tonen van zijn VISpas en Lijst van Wateren bij vragen door controleur en men zal eventuele aanwijzingen op volgen.
 5. voorschriften geldend voor het gebied zullen in acht worden genomen.
 6. als verenigingslid is men verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade aan alle in en om de vijvers gelegen terreinen en opstanden.
 7. de maximale toegestane hoeveelheid lokvoer op onze vijvers bedraagt 500 gram in kant en klare toestand, dit geldt ook voor BOILIES, PARTIKELS en PALLETS. 
 8. minder valide sportvissers hebben te allen tijde voorrang met betrekking tot het vissen vanaf de invalide steiger.
 9. het vissen en/of betreden van de vissteiger is op eigen risico.
 10. voor de karper vissers is het verplicht om bij het landen/binnenhalen van een karper een deugdelijk schepnet en een onthaakmat te gebruiken. 
 11. men dient zijn vistuig zodanig te installeren dat voetgangers/collega-vissers een normale doorgang hebben. 
 12. men is verplicht aanwijzingen van vrijwilligers die onderhoud doen aan de oevers van de vijvers op te volgen. 

Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art.21 Visserijwet). 

Bij constatering van overtredingen van vijverreglement volgt een waarschuwing en bij herhaling wordt de vis vergunning ingetrokken en volgt royement. Omliggende hengelsport verenigingen worden over royement, met reden waarom, geïnformeerd.


De Lijst van verenigingswateren:


De wateren waar gevist mag worden met vergunning HSV Ons Genoegen zijn:
 • Vijver Mulderplas, gelegen in het gehucht Thull te Schinnen; 
 • Vijver Oude Markt, gelegen in het centrum van Schinnen. 

Voor verdere info is het raadzaam om regelmatig de mededelingen in de kastjes en de website te raadplegen.

Goede vangst en veel plezier aan uw hengelsport, Bestuur H.S.V. “Ons Genoegen” Schinnen

Melden van stroperij, vissterfte, waterverontreiniging, dumpen afval etc.: bel gratis 0800 - 0341. 

Direct actie nodig? 
Bel Milieu meldkamer Provincie (7 dagen, 24 uur bereikbaar) op telefoonnummer: 043 - 361 7070.